Europe Quilt

Patchwork & Quiltshop

Algemene voorwaarden

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Europe Quilt wil een perfecte relatie met zijn klanten. Daarom waarderen wij het vertrouwen dat u in ons stelt en nemen wij uw rechten heel ernstig. Het is belangrijk dat u zich bewust bent van wat u van ons kan verwachten en dat wij, op onze beurt weten wat wij van u kunnen verwachten.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden hieronder zullen u, bij elk bezoek aan deze website en bij elke aankoop bij Europe Quilt, duidelijk maken wat uw wettelijke situatie is. Door uw aankoop bij www.europequilt.com stemt u toe tot een wettelijke verbintenis en de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven.

Alle producten door Europe Quilt aangeboden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag dat ze op de website verschijnen en voor de periode vermeld op de website. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW. Europe Quilt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele (druk) fouten die in de aanbiedingen en/of prijzen voorkomen. Wij bieden de producten aan op www.europequilt.com tot einde voorraad. Europe Quilt doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan gebeuren dat een artikel uit voorraad is bij onze leveranciers. In dat geval wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd en kan u uw bestelling annuleren. Europe Quilt kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voorkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

Overeenkomst tussen u en Europe Quilt

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Europe Quilt wanneer Europe Quilt de bevestiging van uw bestelling ontvangt op www.europequilt.com

Europe Quilt kan beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in geval van belangrijke bestellingen of bestellingen gedaan door minderjarigen.

Leveringen en verzendkosten

Leveringen gebeuren enkel na registratie van de betaling. De leveringstermijnen zijn afhankelijk van de voorraad van het artikel, grootte van het order en alle andere mogelijkheden. Een normale bestelling wordt meestal binnen de 7 dagen na de betaling verzonden. Indien het product bij onze leverancier moet besteld worden, kan een langere leveringstermijn mogelijk zijn. Indien dit zich voordoet, wordt u tijdig verwittigd, tenzij er een vermelding staat bij het product op de website. Indien de wettelijke leveringstermijn van 30 dagen wordt overschreden, buiten de wil van Europe Quilt, dan is annuleren mogelijk tenzij anders overeengekomen. Alle reeds betaalde sommen worden dan terugbetaald.

Onze producten worden verzonden via de Belgische post of eventueel via een koeriersdienst. Europe Quilt garandeert de klant de voordeligste formule te zoeken voor de verzending. De transportkosten worden afzonderlijk berekend en worden vermeld bij de bestelling. Indien niet akkoord kan u nog steeds annuleren. De verzending van de goederen valt steeds onder de verantwoordelijkheid van Europe Quilt. De verzendkosten worden automatisch berekend. Het systeem kan echter niet berekenen wanneer een artikel in een omslag of in pakket moet worden verzonden. Daarom opteert Europe Quilt voor een gemiddeld minimum tarief voor verzending. Het door ons bestelsysteem teveel aangerekende verzendkosten wordt door Europe Quilt terugbetaald.

Betalingen

Europe Quilt biedt zijn klanten verschillende manieren van betalen.

U kunt betalen met een Visa kaart: volg daarvoor de instructies gegeven op deze site. Ook via elektronisch bankieren, kunt u op deze site betalen. Instructies daarvoor worden ook gegeven op deze site.

Europe Quilt biedt de klanten ook de mogelijkheid om per email te bestellen en per gewone overschrijving te betalen. In dat geval krijgt u na ontvangst van uw bestelling per email een antwoord terug met een bestelnummer. U maakt het totaalbedrag van uw bestelling over op rekeningnummer 780-5907917-48 ( IBAN BE11 7805 9079 1748) op naam van Europe Quilt met vermelding van het bestelnummer. U wordt via email op de hoogte gebracht wanneer uw bestelling definitief is, dus wanneer Europe Quilt de betaling heeft ontvangen en wanneer uw goederen worden verstuurd.

Terugzending

U hebt het recht de bestelling terug te sturen binnen de 7 dagen na ontvangst.

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop afziet. De goederen dienen ongeopend en intact binnen een aanvaardbare termijn van 3 dagen teruggestuurd te worden.  Indien u een product wenst terug te sturen omdat0 u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 7dagen die volgen op de ontvangst. Europe Quilt zal uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten en dit na ontvangst van het teruggezonden artikel. De klant neemt de verzendkosten om het terug te sturen product op zich.

 

Europe Quilt

Hoogweg 29B

9690 Kluisbergen

Belgium

0032 486 45 88 28

0032 55 38 60 78

Info@europequilt.com

BE0820.915.156